O programie MOST

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji do Programu Mobilności Studentów
i Doktorantów „MOST”.
Działający od 15 lat Program umożliwia studiowanie w jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. W ostatnim czasie dołączyły następujące uczelnie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Akademia Obrony Narodowej
  • Akademia Sztuki w Szczecinie
  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  • Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Wojskowa Akademia Techniczna

Najbliższa rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 rozpocznie się 31 października i potrwa do 30 listopada.

Kontakt

Uczelniany Koordynator Programu Most:
mgr Małgorzata Cieplicka
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
e-mail: mciepl@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 229

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Program MOST UKW,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 34 19 229